Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2013-05-15

The expanded meeting in Committee on affairs of construction and housing and communal services

The expanded meeting in Committee on affairs of construction and housing and communal services

2013-05-15

On May, 14th, 2013 the expanded meeting took place in Committee on affairs of construction and housing and communal services of the Ministry of regional development of Republic of Kazakhstan with participation of heads of jurisdictional enterprises, RSE "Gosexpertiza", territorial departments of the State architectural and construction control and licensing, and representatives Kazakhstan companies letting out tubular production.
At meeting was protection of investment projects under budgetary programs 038, 039, 035, 041, 033 are summed up.

Жобалаушылармен кеңес өткізу

Жобалаушылармен кеңес өткізу

2013-05-15

«Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының сараптама қызметі және ЖСҚ әзірлеу барысы сапасын қамтамасыз ету мақсатында, әр апта сайын жобалау мекемелері төрағаларымен және тапсырысшылармен құрылыстың ірі нысандар жобаларын қарастыру жөнінде кеңес өткізіліп тұрады.

Проведение совещания с проектировщиками

Проведение совещания с проектировщиками

2013-05-15

В целях обеспечения качества процесса разработки ПСД и экспертной деятельности филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО, еженедельно с председателями проектных организации и заказчиком проводятся совещания по рассмотрению проектов крупных объектов строительства.

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінде өткен кеңейтілген кеңес

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінде өткен кеңейтілген кеңес

2013-05-15

2013 жылғы 14 мамырда Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінде ведомстволық кәсіпорындар, «Мемсараптама» РМК, МСҚБжЛ аумақтық департаменттері басшыларының және құбыр өнімдерін шығаратын қазақстандық компания өкілдерінің қатысуымен кеңейтілген кеңес өтті.
Кеңесте 038, 039, 035, 041, 033 бюджеттік бағдарламалары бойынша инвестициялық жобаларды қорғаудың қорытындылары шығарылды.
Сондай-ақ сумен жабдықтау, су бұру және ирригация объектілерін салу және қайта жаңарту жобаларында қазақстандық қатуды ұлғайтумен құбыр өнімдерін пайдалану мәселелері қаралды.

Расширенное совещание в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Расширенное совещание в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

2013-05-15

14 мая 2013 года состоялось расширенное совещание в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан с участием руководителей подведомственных предприятий, РГП «Госэкспертиза», территориальных департаментов ГАСКиЛ, и представителей казахстанских компании выпускающих трубную продукцию.
На совещании было подведены итоги защиты инвестиционных проектов по бюджетным программам 038, 039, 035, 041, 033.