Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2013-05-22

Құжат айналымын мемелекеттік тілде жүзеге асыру туралы

Құжат айналымын мемелекеттік тілде жүзеге асыру туралы

2013-05-22

«Қазақстан Республикасындагы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы «11» шілдедегі Заңын іске асыру мақсатында жалпы құжат айналымын мемелекеттік тілде жүзеге асыру қажеттілігіне байланысты Құрылыс және тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық істері Комитеті төрағасының орынбасары Ғ. Әбдірайымовтың 2013 жылғы «20» мамырдағы № 21-3-01-195 хатындағы, Өңірлік даму министрлігінің Жауапты хатшысы А.

Делопроизводство филиала РГП "Госэкспертиза" по ВКО

Делопроизводство филиала РГП "Госэкспертиза" по ВКО

2013-05-22

В целях реализации Закона РК «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года, во исполнение поручений Министерства Регионального развития Республики Казахстан от 14.05.2013 г. № 02-1-16/1249, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития Республики Казахстан от 20.05.2013 г. №21-3-01-195, Генерального директора РГП «Госэкспертиза» Ережепова Б.Б. от 22.05.2013 г.