Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2014-08-11

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

2014-08-11

2014 жылдың тамыз айының бірінші декадасында Дурбан (ОАР) қаласында өз қатарында бүкіл әлемнің бір жарым миллионға дейін кәсіби сәулетшілерін біріктірген Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік конгресі өтті.
116 ел мен аумақтардың қатысушыларын жинаған осы форумның жұмысы «Сәулет, өзге жерде басқаша» тақырыбына назар аударылды, мұнда әр түрлі елдер өкілдерінің сөз сөйлеуінде, сондай-ақ тиісті негізгі көрмеде де айқын суреттермен сипатталды. Конгресс аясында болашақтағы сәулетке арналған балалар көрмесі де өткізілді.

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

2014-08-11

2014 жылдың тамыз айының бірінші декадасында Дурбан (ОАР) қаласында өз қатарында бүкіл әлемнің бір жарым миллионға дейін кәсіби сәулетшілерін біріктірген Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік конгресі өтті.
116 ел мен аумақтардың қатысушыларын жинаған осы форумның жұмысы «Сәулет, өзге жерде басқаша» тақырыбына назар аударылды, мұнда әр түрлі елдер өкілдерінің сөз сөйлеуінде, сондай-ақ тиісті негізгі көрмеде де айқын суреттермен сипатталды. Конгресс аясында болашақтағы сәулетке арналған балалар көрмесі де өткізілді.

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

2014-08-11

В первой декаде августа 2014 года в городе Дурбан (ЮАР) прошел XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов, объединяющего в своих рядах почти полтора миллиона профессиональных архитекторов со всего мира.
Работа этого форума, собравшего участников из 116 стран и территорий, фокусировалась вокруг темы «Архитектура, иная в других местах», которая была ярко проиллюстрирована в выступлениях представителей различных стран, а также на соответствующей основной выставке. В рамках Конгресса была проведена и детская выставка, посвященная архитектуре будущего.

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

2014-08-11

В первой декаде августа 2014 года в городе Дурбан (ЮАР) прошел XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов, объединяющего в своих рядах почти полтора миллиона профессиональных архитекторов со всего мира.
Работа этого форума, собравшего участников из 116 стран и территорий, фокусировалась вокруг темы «Архитектура, иная в других местах», которая была ярко проиллюстрирована в выступлениях представителей различных стран, а также на соответствующей основной выставке. В рамках Конгресса была проведена и детская выставка, посвященная архитектуре будущего.

XXV World Congress of the International Union of Architects.

XXV World Congress of the International Union of Architects.

2014-08-11

In the first week of August 2014 in Durban (South African Republic) was XXV World Congress of the International Union of Architects, unites nearly half a million professional architects from around the world.

XXV World Congress of the International Union of Architects.

XXV World Congress of the International Union of Architects.

2014-08-11

In the first week of August 2014 in Durban (South African Republic) was XXV World Congress of the International Union of Architects, unites nearly half a million professional architects from around the world.

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

2014-08-11

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі
Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі
2014 жылдың тамыз айының бірінші декадасында Дурбан (ОАР) қаласында өз қатарында бүкіл әлемнің бір жарым миллионға дейін кәсіби сәулетшілерін біріктірген Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік конгресі өтті.

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі

2014-08-11

Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі
Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік Конгресі
2014 жылдың тамыз айының бірінші декадасында Дурбан (ОАР) қаласында өз қатарында бүкіл әлемнің бір жарым миллионға дейін кәсіби сәулетшілерін біріктірген Халықаралық сәулетшілер одағының XXV Дүниежүзілік конгресі өтті.

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

2014-08-11

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов
В первой декаде августа 2014 года в городе Дурбан (ЮАР) прошел XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов, объединяющего в своих рядах почти полтора миллиона профессиональных архитекторов со всего мира.

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов

2014-08-11

XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов
В первой декаде августа 2014 года в городе Дурбан (ЮАР) прошел XXV Всемирный Конгресс Международного Союза архитекторов, объединяющего в своих рядах почти полтора миллиона профессиональных архитекторов со всего мира.