Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2014-08-08

«Мемсараптама» РМК-ның «Жастар кеңесі»

«Мемсараптама» РМК-ның «Жастар кеңесі»

2014-08-08

2014 жылғы 08 тамызда «Мемсараптама» РМК-да «Жастар кеңесін» құруға арналған жиналыс өтті, жиналысты Бас директордың бірінші орынбасары Т:Ж.Қарағойшин ашты.
Жастар кеңесінің негізгі мақсаты
Кәсіпорынның сараптау қызметін барлық бағыттар бойынша жаңғырту және жетілдіру;
бір мақсатқа бағытталған әлеуметтік және кадр саясатын жүргізу, басқару тетіктерін жетілдіру және қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
Жастар кеңесінің негізгі міндеттері
Кәсіпорын қызметінің басым бағыттары мен қызметін жетілдіру жолдарын анықтау үшін жастардың шығармашылық потенциалын тарту;

«Мемсараптама» РМК-ның «Жастар кеңесі»

«Мемсараптама» РМК-ның «Жастар кеңесі»

2014-08-08

2014 жылғы 08 тамызда «Мемсараптама» РМК-да «Жастар кеңесін» құруға арналған жиналыс өтті, жиналысты Бас директордың бірінші орынбасары Т:Ж.Қарағойшин ашты.
Жастар кеңесінің негізгі мақсаты
Кәсіпорынның сараптау қызметін барлық бағыттар бойынша жаңғырту және жетілдіру;
бір мақсатқа бағытталған әлеуметтік және кадр саясатын жүргізу, басқару тетіктерін жетілдіру және қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
Жастар кеңесінің негізгі міндеттері
Кәсіпорын қызметінің басым бағыттары мен қызметін жетілдіру жолдарын анықтау үшін жастардың шығармашылық потенциалын тарту;

Молодежный  совет РГП «Госэкспертиза»

Молодежный совет РГП «Госэкспертиза»

2014-08-08

08 августа 2014 года в РГП «Госэкспертиза состоялось совещание посвященное созданию «Молодежного совета РГП «Госэкспертиза», которое торжественно открыл Первый заместитель генерального директора Карагойшин Т.Д.
Основными целями Молодежного совета является:
- модернизация и совершенствование всех направлении экспертной деятельности Предприятия;
- проведение целенаправленной социальной и кадровой политики совершенствования механизмов управления и повышения* квалификации сотрудников.
Основные задачи Молодежного совета:

Молодежный  совет РГП «Госэкспертиза»

Молодежный совет РГП «Госэкспертиза»

2014-08-08

08 августа 2014 года в РГП «Госэкспертиза состоялось совещание посвященное созданию «Молодежного совета РГП «Госэкспертиза», которое торжественно открыл Первый заместитель генерального директора Карагойшин Т.Д.
Основными целями Молодежного совета является:
- модернизация и совершенствование всех направлении экспертной деятельности Предприятия;
- проведение целенаправленной социальной и кадровой политики совершенствования механизмов управления и повышения* квалификации сотрудников.
Основные задачи Молодежного совета:

Olympics devoted to a holiday "Day of the builder"

Olympics devoted to a holiday "Day of the builder"

2014-08-08

By the message of the president of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, December 14, 2012. "Strategy" Kazakhstan-2050 ": new political course held state" and in the framework of the RSE "Gosexpertiza" to promote healthy lifestyles and health promotion in the period from July 29 to August 3, 2014 in the training center of "Energoinform" and LLP "Bereke-Burabai ", located in a picturesque place on the territory of the State National natural Park "Burabai" of Schuchinsk city Akmola region Olympics was held dedicated to the holiday" Day of the builder.

Olympics devoted to a holiday "Day of the builder"

Olympics devoted to a holiday "Day of the builder"

2014-08-08

By the message of the president of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, December 14, 2012. "Strategy" Kazakhstan-2050 ": new political course held state" and in the framework of the RSE "Gosexpertiza" to promote healthy lifestyles and health promotion in the period from July 29 to August 3, 2014 in the training center of "Energoinform" and LLP "Bereke-Burabai ", located in a picturesque place on the territory of the State National natural Park "Burabai" of Schuchinsk city Akmola region Olympics was held dedicated to the holiday" Day of the builder.

Olympics devoted to a holiday "Day of the builder"

Olympics devoted to a holiday "Day of the builder"

2014-08-08

By the message of the president of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, December 14, 2012. "Strategy" Kazakhstan-2050 ": new political course held state" and in the framework of the RSE "Gosexpertiza" to promote healthy lifestyles and health promotion in the period from July 29 to August 3, 2014 in the training center of "Energoinform" and LLP "Bereke-Burabai ", located in a picturesque place on the territory of the State National natural Park "Burabai" of Schuchinsk city Akmola region Olympics was held dedicated to the holiday" Day of the builder.

«Құрылысшылар күні» мерекесіне арналған спартакиада

«Құрылысшылар күні» мерекесіне арналған спартакиада

2014-08-08

ҚР Президенті Н.А. Назарбаевтің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050»: құрылған мемлекеттің жаңа саяси беталасы стратегиясы» және «Мемсараптама» РМК-нің салауатты өмір салтын және денсаулықты нығайтуды насихаттау бағдарламасы шеңберінде 2014 жылғы 29 шілдеден бастап 03 тамызға дейін Ақмола облысы Щучинск қаласы «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан «Энергоинформ» АҚ мен «Береке-Бурабай» ЖШС-нің оқу орталығында «Құрылысшы күні» мейрамына арналған Спартакиада өтті.

«Құрылысшылар күні» мерекесіне арналған спартакиада

«Құрылысшылар күні» мерекесіне арналған спартакиада

2014-08-08

ҚР Президенті Н.А. Назарбаевтің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050»: құрылған мемлекеттің жаңа саяси беталасы стратегиясы» және «Мемсараптама» РМК-нің салауатты өмір салтын және денсаулықты нығайтуды насихаттау бағдарламасы шеңберінде 2014 жылғы 29 шілдеден бастап 03 тамызға дейін Ақмола облысы Щучинск қаласы «Бурабай» Мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан «Энергоинформ» АҚ мен «Береке-Бурабай» ЖШС-нің оқу орталығында «Құрылысшы күні» мейрамына арналған Спартакиада өтті.

Спартакиада посвященная празднику «День строителя»

Спартакиада посвященная празднику «День строителя»

2014-08-08

Cогласно послания президента РК Назарбаева Н.А. от 14 декабря 2012г. «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» и в рамках программы РГП «Госэкспертиза» по пропаганде здорового образа жизни и укрепления здоровья в период с 29 июля по 3 августа 2014 года в учебном центре АО «Энергоинформ» и ТОО «Береке–Бурабай», расположенном в живописном месте на территории Государственного национального природного парка «Бурабай» г.Щучинск Акмолинской области состоялась Спартакиада посвященная празднику «День строителя».