Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2015-03-20

Congratulations with Nauryz holiday!

Congratulations with Nauryz holiday!

2015-03-20

March 20, 2015 in the branch of RSE "Gosexpertiza" in Kostanay region celebrated the holiday Nauryz. The staff of the collective was preparing fervently for Nauryz holiday. Were picked up poems, dishes, folk music, customs, traditions. A quiz was held with questions. Questions were drawn up on national dishes, customs, customs, names of various things and equipment. In the end, everyone was distributed Nauryz even. An interesting holiday continued at the table full of national dishes and good wishes.

Наурыз мейрамымен!

Наурыз мейрамымен!

2015-03-20

«Мемсараптама» РМК-ның Қостанай облысы бойынша филиалында 2015 жылғы 20 наурызда Наурыз мейрамын атап өтті. Наурыз мейрамына ұйым қызметкерлері қызу дайындалды. Әр түрлі тақпақтар, ұлттық тағам, халық әндері, әдет-ғұрыптар жайында айтылды. Сұрақ-жауап сайысы өткізілді. Сұрақтар ұлттық-тағамдар, әдет-ғұрыптар, әр түрлі заттар мен жабдықтардың аттары жайлы болды. Соңында барлығына наурыз көже берілді. Қызықты мейрам ұлттық тағамға толы және ізгі тілектермен ақ дастархан басында жалғасты.

С праздником Наурыз!

С праздником Наурыз!

2015-03-20

20 марта 2015 года в филиале РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области отметили праздник Наурыз. Сотрудники коллектива пылко готовились к празднику Наурыз. Были подобраны стихотворения, блюда, народная музыка, обычаи-традиции. Была проведена викторина с вопросами. Вопросы были составлены по национальным блюдам, традициям-обычаям, названиям различных вещей и оборудования. В конце всем раздали наурыз көже. Интересный праздник продолжился за столом полным национальных блюд и добрых пожеланий.

С праздником Наурыз!

С праздником Наурыз!

2015-03-20

20 марта 2015 года в филиале РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области отметили праздник Наурыз. Сотрудники коллектива пылко готовились к празднику Наурыз. Были подобраны стихотворения, блюда, народная музыка, обычаи-традиции. Была проведена викторина с вопросами. Вопросы были составлены по национальным блюдам, традициям-обычаям, названиям различных вещей и оборудования. В конце всем раздали наурыз көже. Интересный праздник продолжился за столом полным национальных блюд и добрых пожеланий.

С праздником Наурыз!

С праздником Наурыз!

2015-03-20

20 марта 2015 года в филиале РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области отметили праздник Наурыз. Сотрудники коллектива пылко готовились к празднику Наурыз. Были подобраны стихотворения, блюда, народная музыка, обычаи-традиции. Была проведена викторина с вопросами. Вопросы были составлены по национальным блюдам, традициям-обычаям, названиям различных вещей и оборудования. В конце всем раздали наурыз көже. Интересный праздник продолжился за столом полным национальных блюд и добрых пожеланий.