Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2017-03-13

Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу туралы

2017-03-13

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 ақпандағы № 49-VI ҚРЗ Заңымен (2017 жылғы 11 наурызда күшіне енеді) құрылыс жобаларының экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық сараптамасын жүргізу бөлігіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

О внесении изменений в некоторые законодательные акты по проведению комплексной вневедомственной экспертизы

2017-03-13

Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» (вступает в силу 11 марта 2017 года) внесены изменения и дополнения в части проведения экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства.

Explanation of the changes and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan

Explanation of the changes and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan

2017-03-13

10.03.2017. A meeting was held on the theme "changes and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on improvement of civil, banking laws and improve conditions for entrepreneurial activity" in which took part: head of Department of environment of the NKR Zeiger L. A., main specialist of se "the Department of consumer protection SKO"Nekrashevich A. A., head of the Department of natural resources and environmental control, Tagirov B. T..

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  түсінік беру

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы түсінік беру

2017-03-13

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» тақырыпта кеңес өткізілді, оған СҚО бойынша экология департаменті бөлімінің басшысы Л.А. Цайгер, «СҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» ММ бас маманы А.А. Некрошевич, табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы бөлімінің басшысы Б.Т. Тайгилов қатысты.

Разъяснение внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Разъяснение внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

2017-03-13

10.03.2017. Состоялось совещание на тему «Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» в котором приняли участие: руководитель отдела департамента экологии по СКО Цайгер Л.А., главный специалист ГУ «Департамент по защите прав потребителей СКО»Некрошевич А.А., руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Тайгилов Б.Т..

Разъяснение внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Разъяснение внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

2017-03-13

10.03.2017. Состоялось совещание на тему «Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» в котором приняли участие: руководитель отдела департамента экологии по СКО Цайгер Л.А., главный специалист ГУ «Департамент по защите прав потребителей СКО»Некрошевич А.А., руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Тайгилов Б.Т..

Разъяснение внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Разъяснение внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

2017-03-13

10.03.2017. Состоялось совещание на тему «Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» в котором приняли участие: руководитель отдела департамента экологии по СКО Цайгер Л.А., главный специалист ГУ «Департамент по защите прав потребителей СКО»Некрошевич А.А., руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Тайгилов Б.Т..