Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2017-08-01

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

2017-08-01

С 26 по 28 июля 2017 г. в целях повышения квалификации работников РГП «Госэкспертиза» с участием сотрудников АО «НАТ-Казахстан» был проведен семинар на тему «Администрирование, эксплуатация и сопровождение Единой информационной системы комплексной вневедомтсвенной экспертизы и Системы электронного приема проектно-сметной документации».

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

2017-08-01

С 26 по 28 июля 2017 г. в целях повышения квалификации работников РГП «Госэкспертиза» с участием сотрудников АО «НАТ-Казахстан» был проведен семинар на тему «Администрирование, эксплуатация и сопровождение Единой информационной системы комплексной вневедомтсвенной экспертизы и Системы электронного приема проектно-сметной документации».

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

2017-08-01

С 26 по 28 июля 2017 г. в целях повышения квалификации работников РГП «Госэкспертиза» с участием сотрудников АО «НАТ-Казахстан» был проведен семинар на тему «Администрирование, эксплуатация и сопровождение Единой информационной системы комплексной вневедомтсвенной экспертизы и Системы электронного приема проектно-сметной документации».

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

Семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы

2017-08-01

С 26 по 28 июля 2017 г. в целях повышения квалификации работников РГП «Госэкспертиза» с участием сотрудников АО «НАТ-Казахстан» был проведен семинар на тему «Администрирование, эксплуатация и сопровождение Единой информационной системы комплексной вневедомтсвенной экспертизы и Системы электронного приема проектно-сметной документации».

Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін жетілдіру бойынша оқыту курсына «Мемсараптама» РМК және оның филиалдары жұмыскерлерінің қатысуы

Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін жетілдіру бойынша оқыту курсына «Мемсараптама» РМК және оның филиалдары жұмыскерлерінің қатысуы

2017-08-01

«Мемсараптама» РМК-нің 2017 жылға арналған жұмыскерлерді кәсіби оқыту жоспарына сәйкес 2017 жылғы 26 шілдеден 28 шелдеге дейін «Мемсараптама» РМК-нің орталық аппаратының және оның аумақтық бөлімшелерінің ақпараттық технологиялар саласындағы мамандары Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін жетілдіру бойынша кезекті оқыту курсынан өтті. Бұл іс-шара ақпараттық жүйе әзірлеушісі «НАТ-Қазақстан» АҚ–мен бірлесіп жүргізілді.

ВКСБАЖ жүйесін және www.epsd.kz порталын жетілдіру

ВКСБАЖ жүйесін және www.epsd.kz порталын жетілдіру

2017-08-01

2017 жылға «Мемсараптама» РМК жұмыскерлерін кәсіптік оқыту жоспарын орындауда 2017 жылдың 26 шілдесінен 28 шілдесі аралығында «НАТ-Қазақстан» АҚ-мен бірлесе отырып, ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін (ВКСБАЖ) жетілдіру бойынша семинар өткізілді, оған Петропавл қаласындағы өндірістік бөлімінің жетекші маманы Нечаев И.В. қатысты.

Усовершенствование системы ЕИСКВЭ и портала www.epsd.kz

Усовершенствование системы ЕИСКВЭ и портала www.epsd.kz

2017-08-01

Во исполнение Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год, с 26 по 28 июля 2017 года был проведен семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ) (далее – семинар) совместно с АО «НАТ-Казахстан», в котором принял участие Нечаев И.И. - ведущий специалист производственного отдела г.Петропавловск.

Усовершенствование системы ЕИСКВЭ и портала www.epsd.kz

Усовершенствование системы ЕИСКВЭ и портала www.epsd.kz

2017-08-01

Во исполнение Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год, с 26 по 28 июля 2017 года был проведен семинар по усовершенствованию Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ) (далее – семинар) совместно с АО «НАТ-Казахстан», в котором принял участие Нечаев И.И. - ведущий специалист производственного отдела г.Петропавловск.

Improvement of the system, EISQUE and portal www.epsd.kz

Improvement of the system, EISQUE and portal www.epsd.kz

2017-08-01

Pursuant to the Plan of professional training of workers RSE "Gosexpertiza" in 2017, from 26 to 28 July 2017, a workshop was held on improvement of a Unified information system of integrated departmental review (ESCWA) (hereinafter – the seminar) together with JSC "NAT Kazakhstan", which was attended by Nechaev I. - leading specialist of the production Department of the city of Petropavlovsk.

Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін жетілдіру бойынша оқыту курсына «Мемсараптама» РМК және оның филиалдары жұмыскерлерінің қатысуы

Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін жетілдіру бойынша оқыту курсына «Мемсараптама» РМК және оның филиалдары жұмыскерлерінің қатысуы

2017-08-01

«Мемсараптама» РМК-нің 2017 жылға арналған жұмыскерлерді кәсіби оқыту жоспарына сәйкес 2017 жылғы 26 шілдеден 28 шелдеге дейін «Мемсараптама» РМК-нің орталық аппаратының және оның аумақтық бөлімшелерінің ақпараттық технологиялар саласындағы мамандары Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесін және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін жетілдіру бойынша кезекті оқыту курсынан өтті. Бұл іс-шара ақпараттық жүйе әзірлеушісі «НАТ-Қазақстан» АҚ–мен бірлесіп жүргізілді.