Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2017-08-31

«100 қадам» ұлт жоспары. Мемсараптаманың бәсекелесті ортаға ауысуы

«100 қадам» ұлт жоспары. Мемсараптаманың бәсекелесті ортаға ауысуы

2017-08-31

Жылдам, қолжетімді, сенімді! Көп ұзамай құрылыс немесе сәулет объектісінің жобасын сараптамаға мобильдік қосымша арқылы беру мүмкіндігі туады. «Мемсараптама» өкілдері осы жайында сөз қозғады.
Олар солтүстік қазақстандықтарға бұл процесті іштей көрсетіп, электронды нұсқаның бар мүмкіндіктерін назарға ұсынды.
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы қолданыста. 2020 жылға қарай электронды нысандағы мемлекеттік қызмет көрсету үлесі 80% құрауы тиіс.

«100 қадам» ұлт жоспары. Мемсараптаманың бәсекелесті ортаға ауысуы

«100 қадам» ұлт жоспары. Мемсараптаманың бәсекелесті ортаға ауысуы

2017-08-31

Жылдам, қолжетімді, сенімді! Көп ұзамай құрылыс немесе сәулет объектісінің жобасын сараптамаға мобильдік қосымша арқылы беру мүмкіндігі туады. «Мемсараптама» өкілдері осы жайында сөз қозғады.
Олар солтүстік қазақстандықтарға бұл процесті іштей көрсетіп, электронды нұсқаның бар мүмкіндіктерін назарға ұсынды.
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы қолданыста. 2020 жылға қарай электронды нысандағы мемлекеттік қызмет көрсету үлесі 80% құрауы тиіс.

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

2017-08-31

Быстро, доступно, надежно! Подать проект строительного или архитектурного объекта на экспертизу вскоре можно будет через мобильное приложение. Об этом рассказали представители "Госэкспертизы".

Они показали североказахстанцам процесс изнутри и продемонстрировали все возможности электронной версии.

Программа «цифровой Казахстан» в действии. К 2020 году доля госуслуг в электронном виде должна составить 80%. Трансформацию прошло и предприятие «Госэкспертиза». Раньше вся их работа была на бумаге. Из-за волокиты с документами заключения выдавали лишь спустя 285 рабочих дней.

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

2017-08-31

Быстро, доступно, надежно! Подать проект строительного или архитектурного объекта на экспертизу вскоре можно будет через мобильное приложение. Об этом рассказали представители "Госэкспертизы".

Они показали североказахстанцам процесс изнутри и продемонстрировали все возможности электронной версии.

Программа «цифровой Казахстан» в действии. К 2020 году доля госуслуг в электронном виде должна составить 80%. Трансформацию прошло и предприятие «Госэкспертиза». Раньше вся их работа была на бумаге. Из-за волокиты с документами заключения выдавали лишь спустя 285 рабочих дней.

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

2017-08-31

Быстро, доступно, надежно! Подать проект строительного или архитектурного объекта на экспертизу вскоре можно будет через мобильное приложение. Об этом рассказали представители "Госэкспертизы".

Они показали североказахстанцам процесс изнутри и продемонстрировали все возможности электронной версии.

Программа «цифровой Казахстан» в действии. К 2020 году доля госуслуг в электронном виде должна составить 80%. Трансформацию прошло и предприятие «Госэкспертиза». Раньше вся их работа была на бумаге. Из-за волокиты с документами заключения выдавали лишь спустя 285 рабочих дней.

Plan "100 steps". The transition of the state examination in the competitive environment

Plan "100 steps". The transition of the state examination in the competitive environment

2017-08-31

Fast, easy, secure! To submit a project, building or architectural object for examination soon it will be possible via the mobile app. This was stated by the representatives of the "Gosexpertiza".

They showed the public the process from the inside and demonstrated all the features of the electronic version.

"100 қадам" ұлт жоспары. Мемсараптаманың  бәсекелестік ортаға көшуі

"100 қадам" ұлт жоспары. Мемсараптаманың бәсекелестік ортаға көшуі

2017-08-31

Тез, қолжетімді, сенімді! Сараптамаға құрылыс немесе сәулет объектісі жобасын көп ұзамай мобильдік қосымша арқылы тапсыруға болады.
Бұл туралы "Мемсараптама" РМК өкілдері айтты.
Олар солтүстікқазақстандықтарға электрондық нұсқаның ішкі процесін және барлық мүмкіндіктерін көрсетті.
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы жұмыс істеуде. 2020 жылға қарай электрондық түрде мемлекеттік қызметтердің үлесі 80% құрауға міндетті.
Трансформациядан «Мемсараптама» РМК да өтті.Бұрын олар тек қана қағазбен жұмыс жасайтын.Құжаттардың әуре-сарсаңымен қорытындылар 285 жұмыс күннен кейін берілетін.

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

2017-08-31

Быстро, доступно, надежно! Подать проект строительного или архитектурного объекта на экспертизу вскоре можно будет через мобильное приложение. Об этом рассказали представители "Госэкспертизы".

Они показали североказахстанцам процесс изнутри и продемонстрировали все возможности электронной версии.

Программа «цифровой Казахстан» в действии. К 2020 году доля госуслуг в электронном виде должна составить 80%. Трансформацию прошло и предприятие «Госэкспертиза». Раньше вся их работа была на бумаге. Из-за волокиты с документами заключения выдавали лишь спустя 285 рабочих дней.

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

2017-08-31

Быстро, доступно, надежно! Подать проект строительного или архитектурного объекта на экспертизу вскоре можно будет через мобильное приложение. Об этом рассказали представители "Госэкспертизы".

Они показали североказахстанцам процесс изнутри и продемонстрировали все возможности электронной версии.

Программа «цифровой Казахстан» в действии. К 2020 году доля госуслуг в электронном виде должна составить 80%. Трансформацию прошло и предприятие «Госэкспертиза». Раньше вся их работа была на бумаге. Из-за волокиты с документами заключения выдавали лишь спустя 285 рабочих дней.

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

План нации "100 шагов". Переход госэкспертизы в конкурентную среду

2017-08-31

Быстро, доступно, надежно! Подать проект строительного или архитектурного объекта на экспертизу вскоре можно будет через мобильное приложение. Об этом рассказали представители "Госэкспертизы".

Они показали североказахстанцам процесс изнутри и продемонстрировали все возможности электронной версии.

Программа «цифровой Казахстан» в действии. К 2020 году доля госуслуг в электронном виде должна составить 80%. Трансформацию прошло и предприятие «Госэкспертиза». Раньше вся их работа была на бумаге. Из-за волокиты с документами заключения выдавали лишь спустя 285 рабочих дней.