Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2017-10-09

Жобалау және сараптама қызметін жетілдіру, сондай-ақ, қайта қарастырылатын жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) жүктеу және коммуникация модулын презентациялау бойынша кеңейтілген кеңес өтті.

Жобалау және сараптама қызметін жетілдіру, сондай-ақ, қайта қарастырылатын жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) жүктеу және коммуникация модулын презентациялау бойынша кеңейтілген кеңес өтті.

2017-10-09

«Мемсараптама» РМК-ның жергілікті атқарушы органдармен өзара әрекет ету шеңберінде 2017 жылғы 29 қыркүйекте Алматы қаласының әкімшілігінде әкімнің орынбасары С.А. Макежановтың төрағалық етуімен, «Мемсараптама» РМК бас директорының орынбасары Е.Ж. Едресовтың қатысуымен жобалау және сараптама қызметін жетілдіру, сондай-ақ, қайта қарастырылатын жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) жүктеу және коммуникация модулын презентациялау бойынша кеңейтілген кеңес өтті.

Жобалау және сараптама қызметін жетілдіру, сондай-ақ, қайта қарастырылатын жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) жүктеу және коммуникация модулын презентациялау бойынша кеңейтілген кеңес өтті.

Жобалау және сараптама қызметін жетілдіру, сондай-ақ, қайта қарастырылатын жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) жүктеу және коммуникация модулын презентациялау бойынша кеңейтілген кеңес өтті.

2017-10-09

«Мемсараптама» РМК-ның жергілікті атқарушы органдармен өзара әрекет ету шеңберінде 2017 жылғы 29 қыркүйекте Алматы қаласының әкімшілігінде әкімнің орынбасары С.А. Макежановтың төрағалық етуімен, «Мемсараптама» РМК бас директорының орынбасары Е.Ж. Едресовтың қатысуымен жобалау және сараптама қызметін жетілдіру, сондай-ақ, қайта қарастырылатын жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) жүктеу және коммуникация модулын презентациялау бойынша кеңейтілген кеңес өтті.

Прошло расширенное совещание по вопросам совершенствования проектной и экспертной деятельности.

Прошло расширенное совещание по вопросам совершенствования проектной и экспертной деятельности.

2017-10-09

В рамках взаимодействия РГП «Госэкспертиза» с местными исполнительными органами, 29 сентября 2017 года в акимате города Алматы под председательством заместителя акима г.Алматы Макежанова С.А. с участием заместителя генерального директора по производству РГП «Госэкспертиза» Едресова Е.Ж. прошло расширенное совещание по вопросам совершенствования проектной и экспертной деятельности, а также по презентации модуля коммуникации и загрузки повторно рассматриваемой проектно-сметной документации (ПСД).

Прошло расширенное совещание по вопросам совершенствования проектной и экспертной деятельности.

Прошло расширенное совещание по вопросам совершенствования проектной и экспертной деятельности.

2017-10-09

В рамках взаимодействия РГП «Госэкспертиза» с местными исполнительными органами, 29 сентября 2017 года в акимате города Алматы под председательством заместителя акима г.Алматы Макежанова С.А. с участием заместителя генерального директора по производству РГП «Госэкспертиза» Едресова Е.Ж. прошло расширенное совещание по вопросам совершенствования проектной и экспертной деятельности, а также по презентации модуля коммуникации и загрузки повторно рассматриваемой проектно-сметной документации (ПСД).

Meeting on the issues of improving the design and expert activities, as well as on the presentation of the communication module and downloading the re-considered design estimates

Meeting on the issues of improving the design and expert activities, as well as on the presentation of the communication module and downloading the re-considered design estimates

2017-10-09

There was held an expanded meeting on improving the design and expert activities, as well as on the presentation of the communication module and downloading the re-considered design estimates under the chairmanship of the deputy akim of the city of Almaty S. Makejanov with the participation of E.Edresov, deputy general director for production of RSE "Statexpertise" in September 29, 2017 within the framework of the RSE " Statexpertise " interaction with local executive bodies.

Meeting on the issues of improving the design and expert activities, as well as on the presentation of the communication module and downloading the re-considered design estimates

Meeting on the issues of improving the design and expert activities, as well as on the presentation of the communication module and downloading the re-considered design estimates

2017-10-09

There was held an expanded meeting on improving the design and expert activities, as well as on the presentation of the communication module and downloading the re-considered design estimates under the chairmanship of the deputy akim of the city of Almaty S. Makejanov with the participation of E.Edresov, deputy general director for production of RSE "Statexpertise" in September 29, 2017 within the framework of the RSE " Statexpertise " interaction with local executive bodies.