Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2017-11-13

Seminar on the topic: "Features of designing of an accessible environment, buildings and constructions for persons with disabilities and low mobility population groups"

Seminar on the topic: "Features of designing of an accessible environment, buildings and constructions for persons with disabilities and low mobility population groups"

2017-11-13

In the framework of the Plan of professional training of workers RSE "Gosexpertiza" in 2017 from 08 November to 11 November 2017 in the city of Saint Petersburg (Russian Federation) was proved a seminar on "Features of designing of an accessible environment, buildings and constructions for persons with disabilities and low mobility population groups (LPG)", which was attended by experts RSE "Gosexpertiza" and its branches.

«Мемсараптама» РМК сарапшыларының «Мүгедектер мен халықтың қауқары аз топтарына арналған қолжетімді ортаны, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау ерекшелігі» тақырыбындағы семинарға қатысуы

«Мемсараптама» РМК сарапшыларының «Мүгедектер мен халықтың қауқары аз топтарына арналған қолжетімді ортаны, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау ерекшелігі» тақырыбындағы семинарға қатысуы

2017-11-13

«Мемсараптама» РМК-нің 2017 жылға арналған жұмыскерлерді кәсіби оқыту жоспарына сәйкес 2017 жылғы 08-11 қараша аралығында Санкт-Петербург қаласында (Ресей Федерациясы) «Мүгедектер мен халықтың қауқары аз топтарына арналған қолжетімді ортаны, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау ерекшелігі» тақырыбында семинар өткізілді, оған «Мемсараптама» РМК-нің және оның филиалдарының сарапшылары қатысты.

Участие экспертов РГП «Госэкспертиза» в семинаре на тему «Особенности проектирования доступной среды, зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения»

Участие экспертов РГП «Госэкспертиза» в семинаре на тему «Особенности проектирования доступной среды, зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения»

2017-11-13

В рамках Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год, с 08 ноября по 11 ноября 2017 года в городе Санкт-Петербург (Российская Федерация) был проведен семинар на тему «Особенности проектирования доступной среды, зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения», в котором приняли участие эксперты РГП «Госэкспертиза» и его филиалов.

Кәсіпорын мамандары геоақпараттық жүйелер тәжірибесімен танысты

Кәсіпорын мамандары геоақпараттық жүйелер тәжірибесімен танысты

2017-11-13

Санкт-Петербург қаласына іссапар барысында «Мемсараптама» РМК-нің мамандары геоақпараттық жүйелерге арналған бағдарламамен қамтамасыз етуші «Политрем» ЖШҚ компаниясының қызметкерлерімен кездесті.
Өткен іс-шара кезінде қарсы алушы тарап өкілдері геоақпараттық мүмкіндіктерді көрсетті (ГАЖ). Сонымен қатар кездесуге қатысушылар замануи бағдарламамен қамтамасыз етуді пайдалану қағидаттарына қатысты маңызды мәселелерді қозғады, олар: ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, деректерді жергілікті сақтау, әзірлеушіден тәуелсіздік және веб-технологияларға көшу.

Специалисты предприятия ознакомились с опытом применения геоинформационных систем

Специалисты предприятия ознакомились с опытом применения геоинформационных систем

2017-11-13

В ходе своей поездки в город Санкт-Петербург, специалисты РГП «Госэкспертиза» встретились с сотрудниками компании ООО «Политерм», разработчиком программного обеспечения для геоинформационных систем.
Во время прошедшего мероприятия представители встречающей стороны продемонстрировали возможности геоинформационных систем (ГИС). Участники встречи также затронули важные вопросы, касающиеся принципов использования современного программного обеспечения, такие как: обеспечение информационной безопасности, локальное хранение данных, независимость от разработчика и переход к веб-технологиям.

Специалисты предприятия ознакомились с опытом применения геоинформационных систем

Специалисты предприятия ознакомились с опытом применения геоинформационных систем

2017-11-13

В ходе своей поездки в город Санкт-Петербург, специалисты РГП «Госэкспертиза» встретились с сотрудниками компании ООО «Политерм», разработчиком программного обеспечения для геоинформационных систем.
Во время прошедшего мероприятия представители встречающей стороны продемонстрировали возможности геоинформационных систем (ГИС). Участники встречи также затронули важные вопросы, касающиеся принципов использования современного программного обеспечения, такие как: обеспечение информационной безопасности, локальное хранение данных, независимость от разработчика и переход к веб-технологиям.

Специалисты предприятия ознакомились с опытом применения геоинформационных систем

Специалисты предприятия ознакомились с опытом применения геоинформационных систем

2017-11-13

В ходе своей поездки в город Санкт-Петербург, специалисты РГП «Госэкспертиза» встретились с сотрудниками компании ООО «Политерм», разработчиком программного обеспечения для геоинформационных систем.
Во время прошедшего мероприятия представители встречающей стороны продемонстрировали возможности геоинформационных систем (ГИС). Участники встречи также затронули важные вопросы, касающиеся принципов использования современного программного обеспечения, такие как: обеспечение информационной безопасности, локальное хранение данных, независимость от разработчика и переход к веб-технологиям.

Санкт-Петербургтің мемлекеттік сараптамасымен кездесу

Санкт-Петербургтің мемлекеттік сараптамасымен кездесу

2017-11-13

2017 жылғы 9 қарашада «Мемсараптама» РМК қызметкерлері «Центр государственной экспертизы» Санкт-Петербург мемлекеттік автономиялық мекемесінің (бұдан әрі – СПб МАМ ЦГЭ) шақыруы бойынша екі жақты кездесуге қатысу мақсатында Санкт-Петербург қаласына барып қайтты.
Өткен іс-шара барысында екі ұйымның мамандары сараптама қызметі саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, елдеріндегі жобаларға сараптама жүргізу ерекшеліктері туралы хабарлады, электрондық құжат айналымы, ақпараттық технологияларды және құрылыс объектілерін ақпараттық үлгілеу технологияларын қолдану тақырыбына пікірталас өткізді.

Санкт-Петербургтің мемлекеттік сараптамасымен кездесу

Санкт-Петербургтің мемлекеттік сараптамасымен кездесу

2017-11-13

2017 жылғы 9 қарашада «Мемсараптама» РМК қызметкерлері «Центр государственной экспертизы» Санкт-Петербург мемлекеттік автономиялық мекемесінің (бұдан әрі – СПб МАМ ЦГЭ) шақыруы бойынша екі жақты кездесуге қатысу мақсатында Санкт-Петербург қаласына барып қайтты.
Өткен іс-шара барысында екі ұйымның мамандары сараптама қызметі саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, елдеріндегі жобаларға сараптама жүргізу ерекшеліктері туралы хабарлады, электрондық құжат айналымы, ақпараттық технологияларды және құрылыс объектілерін ақпараттық үлгілеу технологияларын қолдану тақырыбына пікірталас өткізді.

Встреча с государственной экспертизой Санкт-Петербурга

Встреча с государственной экспертизой Санкт-Петербурга

2017-11-13

9 ноября 2017 года сотрудники РГП «Госэкспертиза» по приглашению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» (далее – СПб ГАУ ЦГЭ) посетили город Санкт-Петербург, с целью участия в двусторонней встрече.