Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-08-02

В городе Алматы прошло расширенное совещание по вопросу получения заказчиками строительства разрешения на эмиссии в окружающую среду, согласно внесенным изменениям в Экологический Кодекс Республики  Казахстан.

В городе Алматы прошло расширенное совещание по вопросу получения заказчиками строительства разрешения на эмиссии в окружающую среду, согласно внесенным изменениям в Экологический Кодекс Республики Казахстан.

2018-08-02

02 августа 2018 года в акимате города Алматы под председательством заместителя акима г. Алматы Макежанова С.А. с участием заместителя генерального директора по производству РГП «Госэкспертиза» Едресова Е.Ж. прошло расширенное совещание по вопросу получения заказчиками строительства разрешения на эмиссии в окружающую среду. Также в совещании приняли участие руководители структурных подразделений акимата, заказчиков (администраторов бюджетных программ), государственных учреждений, проектных организаций города и др.
В ходе совещания были разъяснены следующие изменения.

В городе Алматы прошло расширенное совещание по вопросу получения заказчиками строительства разрешения на эмиссии в окружающую среду, согласно внесенным изменениям в Экологический Кодекс Республики  Казахстан.

В городе Алматы прошло расширенное совещание по вопросу получения заказчиками строительства разрешения на эмиссии в окружающую среду, согласно внесенным изменениям в Экологический Кодекс Республики Казахстан.

2018-08-02

02 августа 2018 года в акимате города Алматы под председательством заместителя акима г. Алматы Макежанова С.А. с участием заместителя генерального директора по производству РГП «Госэкспертиза» Едресова Е.Ж. прошло расширенное совещание по вопросу получения заказчиками строительства разрешения на эмиссии в окружающую среду. Также в совещании приняли участие руководители структурных подразделений акимата, заказчиков (администраторов бюджетных программ), государственных учреждений, проектных организаций города и др.
В ходе совещания были разъяснены следующие изменения.

Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес құрылыс тапсырысшыларының қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті.

Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес құрылыс тапсырысшыларының қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті.

2018-08-02

2018 жылы 02 тамызда Алматы қаласы әкімдігінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары С.А. Макежановтың төрағалық етуімен, «Мемсараптама» РМК бас директорының өндіріс жөніндегі орнбасарының қатысуымен, тапсырысшылардың қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті. Сондай-ақ, мәжіліске әкімдіктің құрылымдық бөлім бастықтары, тапсырысшылар (бюджеттік бағдарламалар әкімшілері), қаладағы мемлекеттік мекемелер, жобалау ұйымдары және т.б. қатысты.
Мәжіліс барысында келесі өзгерістерге түсініктеме берілді.

Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес құрылыс тапсырысшыларының қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті.

Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес құрылыс тапсырысшыларының қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті.

2018-08-02

2018 жылы 02 тамызда Алматы қаласы әкімдігінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары С.А. Макежановтың төрағалық етуімен, «Мемсараптама» РМК бас директорының өндіріс жөніндегі орнбасарының қатысуымен, тапсырысшылардың қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті. Сондай-ақ, мәжіліске әкімдіктің құрылымдық бөлім бастықтары, тапсырысшылар (бюджеттік бағдарламалар әкімшілері), қаладағы мемлекеттік мекемелер, жобалау ұйымдары және т.б. қатысты.
Мәжіліс барысында келесі өзгерістерге түсініктеме берілді.

Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес құрылыс тапсырысшыларының қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті.

Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес құрылыс тапсырысшыларының қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті.

2018-08-02

2018 жылы 02 тамызда Алматы қаласы әкімдігінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары С.А. Макежановтың төрағалық етуімен, «Мемсараптама» РМК бас директорының өндіріс жөніндегі орнбасарының қатысуымен, тапсырысшылардың қоршаған ортаға эмиссия жүргізуге рұқсат алу мәселелері бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті. Сондай-ақ, мәжіліске әкімдіктің құрылымдық бөлім бастықтары, тапсырысшылар (бюджеттік бағдарламалар әкімшілері), қаладағы мемлекеттік мекемелер, жобалау ұйымдары және т.б. қатысты.
Мәжіліс барысында келесі өзгерістерге түсініктеме берілді.

There has taken place the expanded meeting on obtaining by customers of construction of permission to issues to the environment, according to the made changes in the Ecological Code of the Republic of Kazakhstan in Almaty.

There has taken place the expanded meeting on obtaining by customers of construction of permission to issues to the environment, according to the made changes in the Ecological Code of the Republic of Kazakhstan in Almaty.

2018-08-02

02 Aug 2018 Almaty city akimat under the chairmanship of Deputy akim of Almaty Makazhanova S. A. with the participation of Deputy General Director for production of RSE "Statexpertise" E. Edresov held an extended meeting on receipt by the customer of the construction permit for emissions into the environment. Also heads of structural divisions of akimat, customers (administrators of the budgetary programs), public institutions, the design organizations of the city, etc. have participated in a meeting.
During the meeting the following changes have been explained.

There has taken place the expanded meeting on obtaining by customers of construction of permission to issues to the environment, according to the made changes in the Ecological Code of the Republic of Kazakhstan in Almaty.

There has taken place the expanded meeting on obtaining by customers of construction of permission to issues to the environment, according to the made changes in the Ecological Code of the Republic of Kazakhstan in Almaty.

2018-08-02

02 Aug 2018 Almaty city akimat under the chairmanship of Deputy akim of Almaty Makazhanova S. A. with the participation of Deputy General Director for production of RSE "Statexpertise" E. Edresov held an extended meeting on receipt by the customer of the construction permit for emissions into the environment. Also heads of structural divisions of akimat, customers (administrators of the budgetary programs), public institutions, the design organizations of the city, etc. have participated in a meeting.
During the meeting the following changes have been explained.