Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-08-28

RSE "state expertise" celebrated its 30th anniversary.

RSE "state expertise" celebrated its 30th anniversary.

2018-08-28

Architect-urban planner is designed to create the best conditions
for the life of not only contemporaries, but also future generations.
Ivan Zholtovsky

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

2018-08-28

Сәулетші-қала құрылысшысы тек замандастардың ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың да өмірі үшін ең жақсы жағдайлар жасайды.
Иван Жолтовский

Осыдан 30 жыл бұрын Қазақ КСР Министрлері Кеңесінің 1987 жылғы 26 тамыздағы № 400 қаулысын орындау үшін, ҚазКСР Мемлекеттік құрылыс комитеті төрағасының 1988 жылғы 8 тамыздағы № 45-ос бұйрығымен салалық және ведомстволық тиесілігіне қарамастан объектілердің құрылысы жобалары бойынша барлық сараптама функцияларын біріктірген ҚазКСР Мемлекеттік құрылыс комитеті жанындағы Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау бас басқармасы құрылды.

РГП «Госэкспертиза» отметила свое 30-летие.

РГП «Госэкспертиза» отметила свое 30-летие.

2018-08-28

Архитектор-градостроитель призван создавать наилучшие условия
для жизни не только современников, но и будущих поколений.
Иван Жолтовский

Ровно 30 лет назад, приказом Председателя Госстроя КазССР от 8 августа 1988 года № 45-ос во исполнение постановления Совета Министров Казахской ССР от 26 августа 1987 года № 400, распахнуло свои двери Главное управление государственной вневедомственной экспертизы проектов при Госстрое КазССР, которое объединило все экспертные функции по проектам строительства объектов, независимо от их отраслевой и ведомственной принадлежности.

РГП «Госэкспертиза» отметила свое 30-летие.

РГП «Госэкспертиза» отметила свое 30-летие.

2018-08-28

Архитектор-градостроитель призван создавать наилучшие условия
для жизни не только современников, но и будущих поколений.
Иван Жолтовский

Ровно 30 лет назад, приказом Председателя Госстроя КазССР от 8 августа 1988 года № 45-ос во исполнение постановления Совета Министров Казахской ССР от 26 августа 1987 года № 400, распахнуло свои двери Главное управление государственной вневедомственной экспертизы проектов при Госстрое КазССР, которое объединило все экспертные функции по проектам строительства объектов, независимо от их отраслевой и ведомственной принадлежности.

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

2018-08-28


Сәулетші-қала құрылысшысы тек замандастардың ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың да өмірі үшін ең жақсы жағдайлар жасайды.
Иван Жолтовский

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

2018-08-28


Сәулетші-қала құрылысшысы тек замандастардың ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың да өмірі үшін ең жақсы жағдайлар жасайды.
Иван Жолтовский

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

2018-08-28


Сәулетші-қала құрылысшысы тек замандастардың ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың да өмірі үшін ең жақсы жағдайлар жасайды.
Иван Жолтовский

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

2018-08-28


Сәулетші-қала құрылысшысы тек замандастардың ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың да өмірі үшін ең жақсы жағдайлар жасайды.
Иван Жолтовский

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

«Мемсараптама» РМК өзінің 30 жылдығын атап өтті

2018-08-28

Сәулетші-қала құрылысшысы тек замандастардың ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақтың да өмірі үшін ең жақсы жағдайлар жасайды.
Иван Жолтовский

Осыдан 30 жыл бұрын Қазақ КСР Министрлері Кеңесінің 1987 жылғы 26 тамыздағы № 400 қаулысын орындау үшін, ҚазКСР Мемлекеттік құрылыс комитеті төрағасының 1988 жылғы 8 тамыздағы № 45-ос бұйрығымен салалық және ведомстволық тиесілігіне қарамастан объектілердің құрылысы жобалары бойынша барлық сараптама функцияларын біріктірген ҚазКСР Мемлекеттік құрылыс комитеті жанындағы Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау бас басқармасы құрылды.

RSE Gosexpertiza celebrated the 30-year Anniversary.

RSE Gosexpertiza celebrated the 30-year Anniversary.

2018-08-28

Exactly 30 years ago, the order of the Chairman of the State Committee for Construction of the Kazakh SSR of August 8, 1988 No. 45 of wasps, in pursuance of the resolution of Council of ministers of the Kazakh SSR of August 26, 1987 No. 400, the Head department of the state non-departmental examination of projects at the State Committee for Construction of KAZSSR who united all expert functions on projects of construction of objects, irrespective of their branch and departmental accessory opened the doors.