Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2019-02-04

Are published texts of the new arches edited in the field of TIMSO (BIM)

2019-02-04

Texts of the approved editions of the sets of rules in the field of TIMSO enacted by the order of the Chairman of the Committee for construction and housing and communal services of the Ministry for investments and development of the Republic of Kazakhstan of december 13, 2018 No. 256-nk are posted on the website of Uniform public foundation of normative and technical documents.
The list of new normative documents in the field of TIMSO includes:
1. SR RK 1.02-112-2018 "Life cycle of construction objects. Part 1";
2. SR RK 1.02-113-2018 "Life cycle of construction objects. Part 2";

ҚҰАМТ (ВІМ) саласындағы жаңа қағидалар жинақтарының мәтіндері жарияланды

2019-02-04

Нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры сайтында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №256-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген ҚҰАМТ саласындағы бекітілген қағидалар жинағының мәтіндері орналастырылған.

ҚҰАМТ саласындағы жаңа нормативтік құжаттар тізбесі мыналарды қамтиды:

1. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 1-бөлім» 1.02-112-2018 ҚР ҚҚ;
2. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 2-бөлім» 1.02-113-2018 ҚР ҚҚ;

ҚҰАМТ (ВІМ) саласындағы жаңа қағидалар жинақтарының мәтіндері жарияланды

2019-02-04

Нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры сайтында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №256-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген ҚҰАМТ саласындағы бекітілген қағидалар жинағының мәтіндері орналастырылған.

ҚҰАМТ саласындағы жаңа нормативтік құжаттар тізбесі мыналарды қамтиды:

1. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 1-бөлім» 1.02-112-2018 ҚР ҚҚ;
2. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 2-бөлім» 1.02-113-2018 ҚР ҚҚ;

ҚҰАМТ (ВІМ) саласындағы жаңа қағидалар жинақтарының мәтіндері жарияланды

2019-02-04

Нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры сайтында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №256-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген ҚҰАМТ саласындағы бекітілген қағидалар жинағының мәтіндері орналастырылған.

ҚҰАМТ саласындағы жаңа нормативтік құжаттар тізбесі мыналарды қамтиды:

1. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 1-бөлім» 1.02-112-2018 ҚР ҚҚ;
2. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 2-бөлім» 1.02-113-2018 ҚР ҚҚ;

Опубликованы тексты новых cводов правил в области ТИМСО (BIM)

2019-02-04

На сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов размещены тексты утвержденных редакций сводов правил в области ТИМСО, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №256-нқ.

Перечень новых нормативных документов в области ТИМСО включает:

1. СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1»;
2. СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2»;

Опубликованы тексты новых cводов правил в области ТИМСО (BIM)

2019-02-04

На сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов размещены тексты утвержденных редакций сводов правил в области ТИМСО, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №256-нқ.

Перечень новых нормативных документов в области ТИМСО включает:

1. СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1»;
2. СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2»;

Опубликованы тексты новых cводов правил в области ТИМСО (BIM)

2019-02-04

На сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов размещены тексты утвержденных редакций сводов правил в области ТИМСО, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №256-нқ.

Перечень новых нормативных документов в области ТИМСО включает:

1. СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1»;
2. СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2»;