Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2019-02-04

ҚҰАМТ (ВІМ) саласындағы жаңа қағидалар жинақтарының мәтіндері жарияланды

2019-02-04

Нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры сайтында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №256-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген ҚҰАМТ саласындағы бекітілген қағидалар жинағының мәтіндері орналастырылған.

ҚҰАМТ саласындағы жаңа нормативтік құжаттар тізбесі мыналарды қамтиды:

1. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 1-бөлім» 1.02-112-2018 ҚР ҚҚ;
2. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 2-бөлім» 1.02-113-2018 ҚР ҚҚ;

ҚҰАМТ (ВІМ) саласындағы жаңа қағидалар жинақтарының мәтіндері жарияланды

2019-02-04

Нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры сайтында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №256-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген ҚҰАМТ саласындағы бекітілген қағидалар жинағының мәтіндері орналастырылған.

ҚҰАМТ саласындағы жаңа нормативтік құжаттар тізбесі мыналарды қамтиды:

1. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 1-бөлім» 1.02-112-2018 ҚР ҚҚ;
2. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 2-бөлім» 1.02-113-2018 ҚР ҚҚ;

ҚҰАМТ (ВІМ) саласындағы жаңа қағидалар жинақтарының мәтіндері жарияланды

2019-02-04

Нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры сайтында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №256-нқ бұйрығымен қолданысқа енгізілген ҚҰАМТ саласындағы бекітілген қағидалар жинағының мәтіндері орналастырылған.

ҚҰАМТ саласындағы жаңа нормативтік құжаттар тізбесі мыналарды қамтиды:

1. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 1-бөлім» 1.02-112-2018 ҚР ҚҚ;
2. «Құрылыс объектілердің өміршеңдік кезеңі. 2-бөлім» 1.02-113-2018 ҚР ҚҚ;

Опубликованы тексты новых cводов правил в области ТИМСО (BIM)

2019-02-04

На сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов размещены тексты утвержденных редакций сводов правил в области ТИМСО, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №256-нқ.

Перечень новых нормативных документов в области ТИМСО включает:

1. СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1»;
2. СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2»;

Опубликованы тексты новых cводов правил в области ТИМСО (BIM)

2019-02-04

На сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов размещены тексты утвержденных редакций сводов правил в области ТИМСО, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №256-нқ.

Перечень новых нормативных документов в области ТИМСО включает:

1. СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1»;
2. СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2»;

Опубликованы тексты новых cводов правил в области ТИМСО (BIM)

2019-02-04

На сайте Единого государственного фонда нормативно-технических документов размещены тексты утвержденных редакций сводов правил в области ТИМСО, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №256-нқ.

Перечень новых нормативных документов в области ТИМСО включает:

1. СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1»;
2. СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2»;