Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2020-07-09

Mustafin Dyusen Beisenbekovich

2020-07-09

On July 05, 2020, the honorary architect of Kazakhstan, Mustafin Dyusen Beisenbekovich, passed away.
Mustafin Dyusen Beisenbekovich was born on August 30, 1948 at the state farm named after Chkalov, Krasnokutsky district, Pavlodar region.
In 1968 he graduated from the Automotive Mechanical College in the city of Semipalatinsk, and in 1977 he graduated from the Kazakh Polytechnic Institute named after Lenin in the city of Almaty.

Мұстафин Дүйсен Бейсенбекұлы

2020-07-09

2020 жылғы 5 шілдеде Қазақстанның құрметті сәулетшісі Мұстафин Дүйсен Бейсенбекұлы дүние салды.
Мұстафин Дүйсен Бейсенбекұлы 1948 жылы 30 тамызда Павлодар облысы, Краснокутский ауданы Чкалов атындағы совхозда дүниеге келген.
1968 жылы Семипалатинск қаласындағы Автомеханикалық техникумды, 1977 жылы Алматы қаласының Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын тәмамдаған.

Мустафин Дюсен Бейсенбекович

2020-07-09

05 июля 2020 года ушел из жизни почетный архитектор Казахстана - Мустафин Дюсен Бейсенбекович.
Мустафин Дюсен Бейсенбекович родился 30 августа 1948 года в совхозе имени Чкалова, Краснокутского района, Павлодарской области.
1968 году окончил Автомеханический техникум в городе Семипалатинск, а в 1977 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина в городе Алматы.