Last answers to questions

All events for the day

2014-03-20

Welcome, Great day!

Welcome, Great day!

2014-03-20

Within celebration of the international holiday "Nauryz meyrami", in branch RSE "Gosexpertize" on the Aktyubinsk area passed festive action with participation of staff of branch.
Festive action took place on March 20 of this year in the form of competition between branch departments where under the terms of competition each department presented a performance on subject Nauryz meyrami. For a prize-winning 1st place entered fight of 4 teams made of the employees from 3 production departments and the administrative and managerial personnel (AMP).

Welcome, Great day!

Welcome, Great day!

2014-03-20

Within celebration of the international holiday "Nauryz meyrami", in branch RSE "Gosexpertize" on the Aktyubinsk area passed festive action with participation of staff of branch.
Festive action took place on March 20 of this year in the form of competition between branch departments where under the terms of competition each department presented a performance on subject Nauryz meyrami. For a prize-winning 1st place entered fight of 4 teams made of the employees from 3 production departments and the administrative and managerial personnel (AMP).

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

2014-03-20

Халықаралық «Наурыз мейрамын» мерекелеу шеңберінде, «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы қызметкерлер қатысумен мерекелік іс шара өткізді.
Іс шара осы жылдың 20 наурыз күні филиалдың бөлімдері арасында сайыс түрінде өтіп, оның шарты бойынша әр бөлім Наурыз мейрамы тақырыбына концерттік нөмір әзірледі. Жүлделі бірінші орынға 3 өндірістік бөлім және әкімшілік-басқару ұжым қызметкерлерінен тұратын 4 команда күресті.

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

2014-03-20

Халықаралық «Наурыз мейрамын» мерекелеу шеңберінде, «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы қызметкерлер қатысумен мерекелік іс шара өткізді.
Іс шара осы жылдың 20 наурыз күні филиалдың бөлімдері арасында сайыс түрінде өтіп, оның шарты бойынша әр бөлім Наурыз мейрамы тақырыбына концерттік нөмір әзірледі. Жүлделі бірінші орынға 3 өндірістік бөлім және әкімшілік-басқару ұжым қызметкерлерінен тұратын 4 команда күресті.

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

2014-03-20

В рамках празднования международного праздника «Наурыз мейрамы», в филиале РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области прошло праздничное мероприятие с участием сотрудников филиала.
Праздничное мероприятие прошло 20 марта т.г. в виде конкурса между отделами филиала, где по условиям конкурса каждый отдел представил концертный номер по тематике Наурыз мейрамы. За призовое 1-ое место вступили в борьбу 4 команды, составленных из сотрудников из 3-х производственных отделов и административно-управленческого персонала (АУП).

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

«Қош келдің, Ұлыстың Ұлы күні»

2014-03-20

В рамках празднования международного праздника «Наурыз мейрамы», в филиале РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области прошло праздничное мероприятие с участием сотрудников филиала.
Праздничное мероприятие прошло 20 марта т.г. в виде конкурса между отделами филиала, где по условиям конкурса каждый отдел представил концертный номер по тематике Наурыз мейрамы. За призовое 1-ое место вступили в борьбу 4 команды, составленных из сотрудников из 3-х производственных отделов и административно-управленческого персонала (АУП).