Время приёма посетителей с 09:00 до 12:30 часов
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»    
Телефон
+7 (7172) 57-44-84
E-mail
gosexpertiza@gosexpertiza.kz

2017 жылдың 9 айы бойынша «Мемсарапатма» РМК-нің жұмыс нәтижесі туралы АНЫҚТАМА

«Мемсарпатама» РМК жүйесінде 2017 жылғы қаңтар-қыркүйек аралығында 11 432,279 млрд. теңгеге құрылыстың жалпы мәлімделген сметалық (есептік) құнымен 3 095 бірлік құжаттама қаралды. Оның ішінде 10 610,696 млрд. теңге құрылыстың жалпы сметалық (есептік) құнымен 2 744 бірлігі бекітуге ұсынылды. Сараптама нәтижесінде, көптеген дұрыс орындамаулармен және нормативтік талаптарды бұзушылықтармен сипатталатын жобалау құжаттамасының сапасы төмен болғандықтан 73,861 млрд. теңге жалпы мәлімделген сметалық (есептік) құнымен 351 бірлік құжаттама пысықтауға қайтарылды.
Осыған орай, Мемсараптаманың ескертпелері бойынша жобалау құжаттаманы түзету және оның ұсынған ұсыныстарын қолдану, сондай-ақ негізсіз және мақсатсыз шығындарды алып тастау нәтижесінде жобадағы құрылыстың жалпы мәлімделген сметалық (есептік) құны 799,157 млрд. теңгеге, оның ішінде мемлекеттік инвестициялар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша – 382,813 млрд. теңгеге төмендетілді.