Время приёма посетителей с 09:00 до 12:30 часов
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»    
Телефон
+7 (7172) 57-44-84
E-mail
gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Нормативтік-құқықтық база «Заңнамалар»

1. Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы
2001 ж. 16 шілдедегі № 242-II Қазақстан Республикасының Заңы

2. 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» (2016.04.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 2015.18.11. № 410-V ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ Заңы (2018.28.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

4. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы 1993 жылғы 8 желтоқсандағы № 2572-XII Қазақстан Республикасының Заңы (2016.29.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

5. №375-V ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК КОДЕКСІ (2019.10.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

6. №188-V ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ "Азаматтық қорғау туралы"
(2016.08.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

7. №202-V ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ "Рұқсаттар және хабарламалар туралы"
(2019.19.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

8. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы 2001 ж. 23 қаңтардағы № 148-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (2016.28.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)