Вход в систему
 
Время приёма посетителей с 09:00 до 12:30 часов
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»    
Телефон
+7 (7172) 57-44-84
E-mail
gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста отдела по управлению персоналом РГП «Госэкспертиза»

2022-08-22
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста отдела по управлению персоналом  РГП «Госэкспертиза»

«Мемсараптама» РМК-нің персоналды басқару жөніндегі бөлімінің бас маманы бос орнына отыруға конкурс жүргізу туралы хабарландыру

1) Бос орынның атауы – персоналды басқару жөніндегі бөлімінің бас маманы.
2) Орналасқан жерін, почталық мекенжайын, телефонын көрсете отырып мемлекеттік кәсіпорынның атауы – Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК), Нұр-Сұлтан қаласы, Күлтөбе қысқа көшесі, 7-ғимарат, тел.: 57-38-09.
3) Құжаттарды қабылдауды аяқтау күні және уақыты – құжаттар 2022 жылғы «26» тамызда сағат 18.30-ға дейін gaimagambetova@gosexpertiza.kz электрондық мекенжайға ұсынылуы тиіс.
4) Тиісті сала үшін үлгілік біліктілік сипаттамаларға сәйкес белгіленетін конкурс қатысушысына қойылатын негізгі талаптар.
Лауазымның мақсаты мен тағайындалуы:
- кадрлық іс жүргізуді қамтамасыз ету;
- әскери міндеттілерді әскери есепке алуды қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің өз лауазымдық міндеттерін орындау сапасын жақсарту үшін қажетті оқыту іс-шараларын ұйымдастыру арқылы олардың дағдыларын дамытуды қамтамасыз ету;
- персоналды басқару саласындағы саясатты іске асыру бойынша басқа да функциялар.
Білімге қойылатын талаптар: персоналды басқару саласында жоғары (заңгерлік, экономикалық, педагогикалық) білім.
Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. болуына қойылатын талаптар: кадрлық іс жүргізу бойынша семинарлардан өткені туралы сертификаттардың болуы.
Мамандық бойынша немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін саладағы жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар.
Лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
Басшы позицияларында: талап етілмейді.
Лауазымдық мендеттерді орындау үшін қажетті білімдер:
Келесі нормативтік құқықтық актілерді білу:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс;
- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
- «Құқықтық актілер туралы» ҚРЗ;
- «Халықты жұмыспен қамту туралы» ҚРЗ;
- «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚРЗ;
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚРЗ;
- азаматтық заңнама негіздері;
- әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама негіздері;
- Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының негіздері;
- «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау қағидалары»;
- осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
- аналитикалық қызметке қабілеттілігі;
- ұжымдағы жанжалды жағдайларды шешу;- адамдарға объективті болу;
- келіссөздер жүргізу;
- проблемаларды шешудің жаңа, стандартты емес жолдарын ұсыну;
- командада жұмыс істеу.
Функционалдық міндеттері:
1. Бас бөлімше қызметкерлерімен еңбек қатынастарын ресімдеу бойынша жұмыс:
1.1. қызметкерді жұмысқа ресімдеу:
тізбе бойынша құжаттарды қабылдау, ВКСБАЖ еңбек шартын және жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу, ВКСБАЖ құжаттарды келісу және қол қою, еңбек кітапшасына жазба жүргізу, тіркеу журналын жүргізу, ВКСБАЖ жұмыскерді жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен таныстыру, еңбек шарттарын «Enbek.kz» мемлекеттік порталда тіркеу, бұйрықтардан үзінділер беру және басқалар іс-шаралар;
1.2. қызметкердің жеке ісін электрондық және қағаз түрінде ресімдеу;
1.3. қызметкерді басқа лауазымға не басқа құрылымдық бөлімшеге ауыстыруды ресімдеу:
қызметкердің ұсынысы, оның жеке өтініші негізінде еңбек шартына қосымша келісімді ресімдеу, ВКСБАЖ ауыстыру туралы бұйрықты ресімдеу, ВКСБАЖ құжаттарды келісу және қол қою, еңбек кітапшасына жазба жүргізу, тіркеу журналын жүргізу, қызметкерді ВКСБАЖ ауыстыру туралы бұйрықпен таныстыру, «Enbek.kz» мемлекеттік порталда еңбек шарттарына қосымша келісімдерді тіркеу, бұйрықтардан үзінділер беру, қызметкерлердің жеке істерін «Персоналды басқару» 1С және қағаз тасымалдағышта толықтыру және басқа да іс-шаралар;
1.4. жұмыскермен еңбек қатынастарының қолданылу мерзімдерін ұзартуды мониторингтеу және ресімдеу:
қызметкердің еңбек шартының қолданылу мерзімінің алдағы аяқталуы туралы Кәсіпорын басшылығына қызметтік жазбаны жолдау, қызметкерге қызметтік жазба негізінде еңбек шартына қосымша келісімді ресімдеу, ВКСБАЖ құжаттарды келісу және қол қою, еңбек кітапшасына жазба жүргізу, тіркеу журналын жүргізу, еңбек шарттарына қосымша келісімдерді «Enbek.kz» мемлекеттік порталда тіркеу және басқа да іс-шаралар;
1.5. қызметкермен еңбек қатынастарын тоқтатуды ресімдеу:
ВКСБАЖ қызметкердің жеке өтініші негізінде бұйрықты ресімдеу, құжаттарды келісу және қол қою, қызметкерді ВКСБАЖ еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықпен таныстыру, еңбек шарттарын бұзуды/тоқтатуды «Enbek.kz» мемлекеттік порталда тіркеу, бұйрықтардан үзінділер беру, ВКСБАЖ кету парағын ресімдеу, жазбаларды жүргізу және еңбек кітапшасын беру, тіркеу журналын жүргізу, қызметкердің жеке ісін толықтыру және басқа да іс-шаралар;
1.6. Уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін жүктеуді ресімдеу, лауазымдарды біріктіру және т. б.:
қызметтік жазбаны қабылдау, бұйрық жобасын ресімдеу, келісу және бұрыштама қою, бұйрықтарды тіркеу журналын жүргізу, қызметкерді бұйрықпен таныстыру және басқа да іс-шаралар.
2. Кәсіпорынның орталық аппаратының қолданысқа енгізілген ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесі бойынша жұмыс:
2.1. ұйымдық құрылым мен штаттық кестеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша мониторинг;
2.2. персоналды штаттық орналастыру мониторингі;
2.3. қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, ауыстыру, жұмыстан шығару туралы ақпаратты кәсіпорынның орталық аппаратының мүдделі құрылымдық бөлімшелеріне жіберу;
2.4. ұйымдастыру құрылымын және штат кестесін жаңа редакцияда бекіту кезінде жұмыс жүргізу (хабарламалар беру, еңбек шарттарына қосымша келісімдер жасасу, басқа да іс-шаралар).
3. Кәсіпорынның орталық аппаратының бос орындары бойынша «Enbek.kz» мемлекеттік порталда жұмыс жасау:
3.1. «Enbek.kz» мемлекеттік порталда Кәсіпорынның орталық аппараты бойынша бос лауазымдар туралы ақпаратты уақтылы орналастыру;
3.2. кандидаттардың түйіндемесімен жұмыс істеу, түйіндемені құрылымдық бөлімшелер басшыларының қарауына жіберу.
4. Филиалдар персоналы бойынша жұмыс:
4.1. филиалдардың басшыларымен еңбек қатынастарын ресімдеу: құжаттарды қабылдау, еңбек шартын, филиал басшыларын тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату туралы бұйрықтарды ресімдеу және басқа да іс-шаралар;
4.2. қызметкерлерді мемлекеттік наградалармен, Кәсіпорынның, жоғары тұрған мемлекеттік органдардың грамоталарымен марапаттау бойынша жұмыс: құжаттарды жинау, мемлекеттік органдардың, ҚР Президенті әкімшілігінің өкілдерімен жұмыс;
4.3. есептілік нысандарын әзірлеу және тапсыру, кезеңділікті айқындау және басқалар;
4.4. филиал қызметкерлеріне қатысты басқа да іс-шараларға қатысу.
5. тиісті жылға арналған Кәсіпорын бюджетін қалыптастыру және түзету бойынша жұмыстарды жасау және қатысу, қаражатты игеруге мониторинг жасау;
6. персоналды басқару процестерін автоматтандыру:
6.1. автоматтандыру бағдарламасын сатып алу рәсіміне қатысу (техникалық ерекшелікті жасау, орындау мониторингі және т. б.);
6.2. кадрлардың қозғалысы бойынша (қызметкерлердің саны бойынша (құрылымдық бөлімшелер, лауазымдар бөлінісінде қабылданды, жұмыстан шығарылды, ауыстырылды), сапалық құрамы бойынша (білімі, туған күні, т.б.) есептілік.
7. Нормативтік құқықтық актілерде көзделген кезеңдер мен мерзімдердегі есептілік.
8. Қызметкерлерді мемлекеттік наградалармен, Кәсіпорынның, жоғары тұрған мемлекеттік органдардың грамоталарымен марапаттау бойынша жұмысқа қатысу: құжаттарды жинау, мемлекеттік органдардың, ҚР Президенті әкімшілігінің өкілдерімен жұмыс.
9. Кіріс хат-хабармен жұмыс (заңды және жеке тұлғалардың өтініштеріне жазбаша жауаптар дайындау) және заңды және жеке тұлғалармен хат алмасу (өкілеттіктері шегінде).
10. Кәсіпорынның орталық аппаратының қызметкерлеріне және филиалдардың басшылығына тәртіптік жаза қолдану жөніндегі ақпаратқа мониторинг жүргізу.
11. 1С «Персоналды басқару» бағдарламасында жұмыс істеу, Кәсіпорынның орталық аппараты қызметкерлерінің жеке деректерін енгізу.
12. Әскери міндеттілерді әскери есепке алу бойынша жұмыс:
12.1. әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушылар бойынша есептерді уақтылы салыстырып тексеруді және тапсыруды жүзеге асыру;
12.2. аудандар бойынша қорғаныс істері жөніндегі басқармамен хат алмасу.
13. Кәсіпорынның орталық аппараты қызметкерлерінің жұмыс уақытын есепке алу табелін жүргізу.
14. Басшылықтың хаттамалық тапсырмаларын, тапсырмаларын орындау және олардың орындалуына мониторинг жүргізу.
15. Оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне консультация беру;
16. Құрылымдық бөлімшелер дайындаған құжаттардың жобаларына және/немесе құзыреті шегінде бас директордың қарауына шығарылатын мәселелерге қорытындылар дайындау.
17. Құрылымдық бөлімшелердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және еңбек қатынастары саласындағы ішкі құжаттарды сақтауы бойынша жұмысқа қатысу.
18. Кәсіпорынның кадрлық резервін жүргізу;
19. Ішкі құжаттарда көзделген өзге де функциялар (сонымен қатар бөлімнің Жұмыс жоспарымен).
5) конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
- «Мемсараптама» РМК бас директорының атына еркін нысандағы өтініш;
- қоса берілген нысан бойынша қызметтік тізім;
- жеке куәліктің көшірмесі (тұруға ықтиярхат);
- білімі туралы құжаттың көшірмесі;
- еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (сонымен қатар кадрлық іс жүргізу бойынша семинарлардан өткені туралы сертификаттар);
- алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжаттың көшірмесі;
- түйіндеме.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген «Мемсараптама» РМК-нің жұмыс істеп тұрған жұмыскерлері «Мемсараптама» РМК бас директорының атына Жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы өтініш (еркін нысанда) береді.
Сыртқы конкурстық іріктеу ішкі іріктеу қорытындылары бойынша бос лауазымға орналасуға кандидат айқындалмаған жағдайда жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты, сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.
Байқау келесі кезеңдерден тұрады:
1) 2022 жылғы «27» тамыз – кандидаттардың өтінімдерін қарау;
2) 2022 жылғы «31» тамыз – кандидаттармен әңгімелесу;
3) 2022 жылғы «01» қыркүйек – конкурс қорытындылары.
Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар өздеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттармен таныса алады, сондай-ақ конкурс нәтижелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста отдела по управлению персоналом
РГП «Госэкспертиза»

1) Название вакантной должности – главный специалист отдела по управлению персоналом.
2) Наименование государственного предприятия с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») (далее – Предприятие), г. Нур-Султан, переулок Култобе, 7, тел.: 57-38-09.
3) Дата и время окончания приема документов – документы должны быть представлены на электронный адрес: gaimagambetova@gosexpertiza.kz до 18.30 часов «26» августа 2022 года включительно.
4) Основные требования к участнику конкурса, определяемые в соответствии с типовыми квалификационными характеристиками для соответствующей сферы
Цель и предназначение должности:
- обеспечение кадрового делопроизводства;
- обеспечение воинского учета военнообязанных;
- обеспечение развития навыков работников путем организации обучающих мероприятий, необходимых для улучшения качества выполнения ими своих должностных обязанностей;
- другие функции по реализации политики в области управления персоналом.
Требования к образованию: высшее (юридическое, экономическое, педагогическое) образование, в области управления персоналом.
Требования к наличию лицензий, сертификатов и др.: наличие сертификатов о прохождении семинаров по кадровому делопроизводству.
Требования к опыту работы по специальности либо в областях, соответствующих функциональным направлениям должности:
Опыт работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее 5 лет.
на руководящих позициях: не требуется.
Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Знание следующих нормативных правовых актов:
- Конституция Республики Казахстан;
- Административный процедурно-процессуальный кодекс;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- ЗРК «О правовых актах»;
- ЗРК «О занятости населения»;
- ЗРК «О государственном имуществе»;
- ЗРК «О противодействии коррупции»;
- основы гражданского законодательства;
- основы законодательства об административных правонарушениях;
- основы трудового законодательства Республики Казахстан;
- «Правила аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;
- другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.
Навыки, необходимые для исполнения обязанностей:
- способность к аналитической деятельности;
- решать конфликтные ситуации в коллективе;
- быть объективным к людям;
- вести переговоры;
- предлагать новые, нестандартные пути решения проблем;
- работать в команде.
Функциональные обязанности:
1. Работа по оформлению трудовых отношений с работниками головного подразделения:
1.1. оформление работника на работу:
прием документов по перечню, оформление трудового договора и приказа о приеме на работу в ЕИСКВЭ, согласование и подписание документов в ЕИСКВЭ, ведение записи в трудовой книжке, ведение журнала регистрации, ознакомление работника с приказом о приеме в ЕИСКВЭ, регистрация трудовых договоров на государственном портале «Enbek.kz», выдача выписок из приказов, и другие мероприятия;
1.2. оформление личного дела работника в электронном и бумажном виде;
1.3. оформление перевода работника на другую должность либо в другое структурное подразделение:
оформление дополнительного соглашения к трудовому договору на основании представления на работника, его личного заявления, оформление приказа о переводе в ЕИСКВЭ, согласование и подписание документов в ЕИСКВЭ, ведение записи в трудовой книжке, ведение журнала регистрации, ознакомление работника с приказом о переводе в ЕИСКВЭ, регистрация дополнительных соглашений к трудовым договорам на государственном портале «Enbek.kz», выдача выписок из приказов, пополнение личного дела работников в 1С «Управление персоналом» и на бумажном носителе, и другие мероприятия;
1.4. мониторинг и оформление продления сроков действия трудовых отношений с работником:
направление служебной записки руководству Предприятия о предстоящем истечении срока действия трудового договора работника, оформление дополнительного соглашения к трудовому договору на основании служебной записки на работника, согласование и подписание документов в ЕИСКВЭ, ведение записи в трудовой книжке, ведение журнала регистрации, регистрация дополнительных соглашений к трудовым договорам на государственном портале «Enbek.kz» и другие мероприятия;
1.5. оформление прекращения трудовых отношений с работником:
оформление приказа на основании личного заявления работника в ЕИСКВЭ, согласование и подписание документов, ознакомление работника с приказом о прекращении трудового договора в ЕИСКВЭ, регистрация расторжения/прекращения трудовых договоров на государственном портале «Enbek.kz», выдача выписок из приказов, оформление обходного листа в ЕИСКВЭ, ведение записи и выдача трудовой книжки, ведение журнала регистрации, пополнение личного дела работника, и другие мероприятия;
1.6. Оформление возложения обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение должностей и др.:
прием служебной записки, оформление, согласование и визирование проекта приказа, ведение журнала регистрации приказов, ознакомление работника с приказом, и другие мероприятия.
2. Работа по введенной в действие организационной структуры и штатного расписания центрального аппарата Предприятия:
2.1. мониторинг по внесению изменений и дополнений в организационную структуру и штатное расписание;
2.2. мониторинг штатной расстановки персонала;
2.3. направлять информацию о приеме, переводе, увольнении работников в заинтересованные структурные подразделения центрального аппарата Предприятия для работы;
2.4. ведение работы при утверждении организационной структуры и штатного расписания в новой редакции (выдача уведомлений, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, другие мероприятия).
3. Работа на государственном портале «Enbek.kz» по вакансиям центрального аппарата Предприятия:
3.1. своевременное размещение информации о вакантных должностях по центральному аппарату Предприятия на государственном портале «Enbek.kz»;
3.2. работа с резюме кандидатов, направление резюме на рассмотрение руководителям структурных подразделений.
4. Работа по персоналу филиалов:
4.1. оформление трудовых отношений с руководителями филиалов: прием документов, оформление трудового договора, приказов о назначении и прекращении полномочий руководителей филиалов, и другие мероприятия;
4.2. работа по награждению работников государственными наградами, грамотами Предприятия, вышестоящих государственных органов: сбор документов, работа с представителями государственных органов, Администрации Президента РК;
4.3. разработка и сдача формы отчетности, определение периодичности и другое;
4.4. участие в других мероприятиях, касающихся персонала филиалов.
5. составление и участие в работе по формированию и корректировке бюджета Подразделения на соответствующий год, мониторинг освоения средств;
6. автоматизация процессов управления персоналом:
6.1. участие в процедуре закупа программы автоматизации (составлении технической спецификации, мониторинг исполнения и др.);
6.2. отчетность по движению кадров (по количеству работников (принято, уволено, переведено в разрезе структурных подразделений, должностей), по качественному составу (образование, дата рождения, др.).
7. Отчетность в периоды и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами.
8. Участие в работе по награждению работников государственными наградами, грамотами Предприятия, вышестоящих государственных органов: сбор документов, работа с представителями государственных органов, Администрации Президента РК.
9. Работа с входящей корреспонденцией (подготовка письменных ответов на обращения юридических и физических лиц) и переписка с юридическими и физическими лицами (в пределах полномочий).
10. Мониторинг информации по наложению дисциплинарных взысканий на работников центрального аппарата Предприятия и руководству филиалов.
11. Работа в программе 1С «Управление персоналом», занесение персональных данных работников центрального аппарата Предприятия.
12. Работа по воинскому учету военнообязанных:
12.1. осуществление своевременной сверки и сдачи отчетов по военнообязанным и призывникам;
12.2. переписка с Управлением по делам обороны по районам.
13. Ведение табеля учета рабочего времени работников центрального аппарата Предприятия.
14. Исполнение и мониторинг исполнения протокольных поручений, поручений руководства.
15. Консультация работников структурных подразделений по вопросам, входящим в его компетенцию;
16. Подготовка заключений к проектам документов, подготовленными структурными подразделениями и/или вопросам, выносимым на рассмотрение генерального директора в пределах компетенции.
17. Участие в работе по соблюдению структурными подразделениями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов в сфере трудовых отношений.
18. Ведение кадрового резерва Предприятия;
19. Иные функции, предусмотренные внутренними документами (в том числе Планом работы отдела).
5) перечень необходимых документов для участия в конкурсе:
- заявление в произвольной форме на имя генерального директора РГП «Госэкспертиза»;
- послужной список по прилагаемой форме;
- копия удостоверения личности (вид на жительство);
- копия документа об образовании;
- копия документа, подтверждающий трудовую деятельность (в том числе сертификаты о прохождении семинаров по кадровому делопроизводству);
- копия документа о прохождении предварительного медицинского освидетельствования;
- резюме.
Действующие работники РГП «Госэкспертиза», желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) посредством Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы проектов на имя генерального директора РГП «Госэкспертиза».
Внешний конкурсный отбор осуществляется в случае если по итогам внутреннего отбора не определен кандидат на занятие вакантной должности.
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, профессионального уровня, а также документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.
Конкурс состоит из следующих этапов:
1) «27» августа 2022 года – рассмотрение заявок кандидатов;
2) «31» августа 2022 года – собеседование с кандидатами;
3) «01» сентября 2022 года – итоги конкурса.
Участники конкурса и кандидаты в части, их касающейся могут знакомиться с конкурсными документами, а также вправе обжаловать результаты конкурса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

БОС ЛАУАЗЫМҒА ҮМІТКЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ ТІЗІМІ

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК КАНДИДАТА
НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

_____________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии) ФОТО
(түрлі түсті/ цветное,
3х4)
_____________________________________________
лауазымы/должность, санаты/категория
(болған жағдайда/при наличии)
ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
1. Туған күні және жері/
Дата и место рождения
2. Ұлты (қалауы бойынша)/
Национальность (по желанию)
3. Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
4. Мамандығы бойынша біліктілігі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (болған жағдайда) /
Квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание (при наличии)
5. Шет тілдерін білуі/
Владение иностранными языками
6. Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары (болған жағдайда) /
Государственные награды, почетные звания (при наличии)
7. Дипломатиялық дәрежесі, әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені (болған жағдайда) /
Дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин (при наличии)
8. Жаза түрі, оны тағайындау күні мен негізі (болған жағдайда) /Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)
ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема босатылған/
увольнения

_____________________
ҮМІТКЕРДІҢ қолы/Подпись кандидата _______________
күні/дата