Вход в систему
 
Время приёма посетителей с 09:00 до 12:30 часов
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»    
Телефон
+7 (7172) 57-44-84
E-mail
gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста юридического отдела РГП «Госэкспертиза»

2022-09-12
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста юридического отдела РГП «Госэкспертиза»

«Мемсараптама» РМК-нің заң бөлімінің бас маманы бос орнына отыруға конкурс жүргізу туралы хабарландыру

1) Бос орынның атауы – заң бөлімінің бас маманы.
2) Орналасқан жерін, почталық мекенжайын, телефонын көрсете отырып мемлекеттік кәсіпорынның атауы – Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК), Нұр-Сұлтан қаласы, Күлтөбе қысқа көшесі, 7-ғимарат, тел.: 57-38-09.
3) Құжаттарды қабылдауды аяқтау күні және уақыты – құжаттар 2022 жылғы «16» қыркүйекте сағат 18.30-ға дейін karataeva@gosexpertiza.kz электрондық мекенжайға ұсынылуы тиіс.
4) Тиісті сала үшін үлгілік біліктілік сипаттамаларға сәйкес белгіленетін конкурс қатысушысына қойылатын негізгі талаптар.
Лауазымның мақсаты мен тағайындалуы:
Кәсіпорын қызметін құқықтық қамтамасыз ету.
Білімге қойылатын талаптар: жоғары заң білімі.
Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. болуына қойылатын талаптар: жақсы болар еді.
Мамандық бойынша немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін саладағы жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар.
Мамандық бойынша кемінде 3 жыл және/немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салада 4 жыл;
Басшы позицияларында: талап етілмейді.
Лауазымдық мендеттерді орындау үшін қажетті білімдер:
Келесі нормативтік құқықтық актілерді білу:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;
- Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі;
- Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексі;
- «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының кодексі;
- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
- «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
- «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
- «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚРЗ;
- «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚРЗ;
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚРЗ;
- «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚРЗ;
- азаматтық заңнама негіздері;
- әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама негіздері;
- Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының негіздері;
- «Қаржыландыру көздеріне қарамастан, жаңа үйлер мен ғимараттарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ бұрыннан барын өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелерге және жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидалары»;
- осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
- іскерлік хат алмасу дағдылары;
- іскерлік қарым-қатынас дағдылары;
- командада жұмыс істеу;
- келіссөздер жүргізу;
- құжаттардың жобаларын әзірлеу және жүргізу (келісімдер, ережелер, регламенттер және т.б.).
Функционалдық міндеттері:
1) барлық сатылардағы соттарда Кәсіпорынның мүдделерін білдіру;
2) кінәрат-құыным жұмысын жүргізу;
3) Кәсіпорынның атқарушылық іс жүргізуін сүйемелдеу;
4) Кәсіпорынның қызметін құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Кәсіпорынның ішкі актілерін әзірлеу;
5) басшылыққа қол қоюға ұсынылатын бұйрықтардың, шарттардың және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттардың жобаларының заңнама талаптарына сәйкестігін тексеру;
6) Кәсіпорынның құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне құқықтық мәселелер бойынша түсініктемелер мен консультациялар беру; ;
7) Кәсіпорын қызметінің мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен ұйымдарға сұрау салулар дайындау;
8) жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар дайындау;
9) Кәсіпорын мен филиалдардың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды есепке алу;
10) Кәсіпорынның және филиалдардың өндірістік қызметімен байланысты сот талқылауларын есепке алу және үйлестіру;
11) алаңдар мен автокөліктің белгіленген лимиттеріне сәйкестігі бойынша басқа құрылымдық және аумақтық бөлімшелердің жауапты қызметкерлері жүргізетін іс-шараларды есепке алу;
12) Кәсіпорынның уақытша бос ақша қаражатын екінші деңгейдегі банктерде орналастыру рәсімін құқықтық сүйемелдеу;
13) Кәсіпорынның мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шарттарының жобаларын әзірлеу және келісу;
14) Кәсіпорынның орталық аппаратының мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шарттарын жасасу;
15) шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін (тұрақсыздық айыбын өндіріп алу, шарттарды бұзу және т. б.) Кәсіпорынның орталық аппаратының мұқтажы үшін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шарттары бойынша өнім берушілерді жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдау;
16) шарттық міндеттемелерді бұзған Өнім берушілерді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану жөнінде шаралар қабылдау;
17) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген мерзімде сот шешімі негізінде өнім берушілерді Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу үшін мемлекеттік сатып алу секторына ақпарат беру;
18) Кәсіпорын бекіткен нысандар бойынша «бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді ұйымдастыру үшін порталды және ақпараттық жүйелерді жүргізу қағидаларында көзделген келісімдерді жасасу және келісімдерге есеп-қисаптарға қол қою;
19) Кәсіпорын архивіне тапсыру үшін бөлімше істерін (құжаттарын) қалыптастыру, бөлімше қызметкерлеріне істердің (құжаттардың) қалыптастырылуын тексеру және бақылау;
20) Кәсіпорынның бекітілген номенклатурасына сәйкес бөлімшенің істерін (құжаттарын) есепке алу, бөлімшенің істерін (құжаттарын) Кәсіпорынның мұрағатына тапсыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу;
21) Кәсіпорынның дебиторлық және кредиторлық берешегін жою бойынша шаралар қабылдау;
22) дебиторлық және кредиторлық берешекті жою бойынша Кәсіпорын филиалдары заңгерлерінің жұмысын үйлестіру, есепке алу және бақылау;
23) Кәсіпорын және оның филиалдары бойынша дебиторлық берешекті өндіріп алу бөлігінде атқарушылық іс жүргізуді есепке алу және бақылау;
24) филиалдардың директорларына берілетін бас сенімхаттардың редакциясын есепке алу және өзектендіру. Олардың әрекет ету мерзімін бақылау. Редакцияны өзектендіру;
25) Кәсіпорынның және оның филиалдарының құрылтай құжаттарын өзектілендіруді қамтамасыз ету;
26) тұрғын үй комиссиясының хатшысы қызметін атқару. Тұрғын үй комиссиясының жұмыс құжаттарын қалыптастыру және есепке алу (Ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру, хаттамаларды қалыптастыру және т. б.);
27) Кәсіпорынның орталық аппараты мен филиалдарының тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйді қызметкерлердің жалдау мерзімін бақылау;
28) Кәсіпорынның ішкі актілерімен белгіленген өзге де міндеттерді орындау;
29) бөлімше бастығының және Кәсіпорын басшылығының Кәсіпорын қызметін құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі өзге де тапсырмаларын орындау болып табылады.
5) конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
- «Мемсараптама» РМК бас директорының атына еркін нысандағы өтініш;
- қоса берілген нысан бойынша қызметтік тізім;
- жеке куәліктің көшірмесі (тұруға ықтиярхат);
- білімі туралы құжаттың көшірмесі;
- еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (сонымен қатар кадрлық іс жүргізу бойынша семинарлардан өткені туралы сертификаттар);
- алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжаттың көшірмесі;
- түйіндеме.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген «Мемсараптама» РМК-нің жұмыс істеп тұрған жұмыскерлері «Мемсараптама» РМК бас директорының атына жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы өтініш (еркін нысанда) береді.
Сыртқы конкурстық іріктеу ішкі іріктеу қорытындылары бойынша бос лауазымға орналасуға кандидат айқындалмаған жағдайда жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты, сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.
Байқау келесі кезеңдерден тұрады:
1) 2022 жылғы «19» қыркүйек – кандидаттардың өтінімдерін қарау;
2) 2022 жылғы «20» қыркүйек – кандидаттармен әңгімелесу;
3) 2022 жылғы «21» қыркүйек – конкурс қорытындылары.
Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар өздеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттармен таныса алады, сондай-ақ конкурс нәтижелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста юридического отдела
РГП «Госэкспертиза»

1) Название вакантной должности – главный специалист юридического отдела.
2) Наименование государственного предприятия с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») (далее – Предприятие), г. Нур-Султан, переулок Култобе, 7, тел.: 57 38 09.
3) Дата и время окончания приема документов – документы должны быть представлены на электронный адрес: karataeva@gosexpertiza.kz до 18.30 часов «16» сентября 2022 года включительно.
4) Основные требования к участнику конкурса, определяемые в соответствии с типовыми квалификационными характеристиками для соответствующей сферы
Цель и предназначение должности:
Правовое обеспечение деятельности Предприятия.
Требования к образованию: высшее юридическое образование.
Требования к наличию лицензий, сертификатов и др.: желательно.
Требования к опыту работы по специальности либо в областях, соответствующих функциональным направлениям должности:
Опыт работы по специальности не менее 3 лет либо опыт работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее 4 лет;
на руководящих позициях: не требуется.
Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Знание следующих нормативных правовых актов:
- Конституция Республики Казахстан;
- «Гражданский кодекс Республики Казахстан»;
- «Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан»;
- «Административный процедурно-процессуальный кодекс»;
- «Трудовой кодекс»;
- «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- ЗРК «О правовых актах»;
- ЗРК «О доступе к информации»;
- ЗРК «О государственном имуществе»;
- ЗРК «О противодействии коррупции»;
- ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
- основы гражданского законодательства;
- основы законодательства об административных правонарушениях;
- основы трудового законодательства Республики Казахстан;
- «Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования»;
- другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.
Навыки, необходимые для исполнения обязанностей:
- навыки деловой переписки;
- навыки делового общения;
- работать в команде;
- ведение переговоров;
- разработка и ведение проектов документов (соглашения, правила, регламенты и т.д.).
Функциональные обязанности:
1) представление интересов Предприятия в судах всех инстанций;
2) ведение претензионно-исковой работы;
3) сопровождение исполнительного производства Предприятия;
4) разработка внутренних актов Предприятия по правовому обеспечению деятельности Предприятия;
5) проверка на соответствие требованиям законодательства представляемых на подпись руководству проектов приказов, договоров и других документов правового характера;
6) предоставление структурным и территориальным подразделениям Предприятия разъяснений и консультаций по правовым вопросам;
7) подготовка запросов в государственные органы и организации по вопросам деятельности Предприятия;
8) подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц;
9) учет правоустанавливающих документов на имущество Предприятия и филиалов;
10) учет и координация судебных разбирательств, связанных с производственной деятельностью Предприятия и филиалов;
11) учет мероприятий проводимых ответственными работниками других структурных и территорриальных подразделений по соответствию установленным лимитам площадей и автотранспорта;
12) правовое сопровождение процедуры по размещению временно свободных денежных средств Предприятия в банках второго уровня;
13) разработка и согласование проектов договоров государственных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с планом государственных закупок Предприятия;
14) заключение договоров государственных закупок товаров, работ и услуг по итогам государственных закупок центрального аппарата Предприятия;
15) принятие мер по привлечению к ответственности поставщиков по договорам государственных закупок товаров, работ и услуг для нужд центрального аппарата Предприятия за нарушение договорных обязательств (взыскание неустоек, расторжение договоров и т.д.);
16) принятие мер по признанию поставщиков, нарушивших договорные обязательства, недобросовестными участниками государственных закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
17) предоставление информации в сектор государственных закупок для внесения поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок на основании решения суда в срок, установленный законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
18) заключение соглашений, предусмотренных Правилами ведения портала и информационных систем для организации проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства по принципу «одного окна», по формам утвержденным Предприятием и подписание расчетов к соглашениям;
19) формирование дел (документов) Подразделения для сдачи в архив Предприятия, проверка и контроль за формированием дел (документов) работникам Подразделения;
20) учет дел (документов) Подразделения в соответствии с утвержденной номенклатурой Предприятия, проведение мероприятий по сдаче дел (документов) Подразделения в архив Предприятия;
21) принятие мер по ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия;
22) координация, учет и контроль работы юристов филиалов Предприятия по ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности;
23) учет и контроль исполнительного производства по Предприятию и его филиалов в части взыскания дебиторской задолженности;
24) учет и актуализация редакции генеральных доверенностей выдаваемых директорам филиалов. Контроль сроков их действия. Актуализация редакции;
25) обеспечение актуализации учредительных документов Предприятия и его филиалов;
26) выполнений функций секретаря жилищной комиссии. Формирование и учет документов работы жилищной комиссии (проверка комплектности представленных документов, формирование протоколов и т.д.);
27) контроль за сроками найма работниками жилища из жилищного фонда центрального аппарата и филиалов Предприятия;
28) выполнение иных обязанностей, установленных внутренними актами Предприятия;
29) выполнение иных поручений начальника Подразделения и руководства Предприятия по правовому обеспечению деятельности Предприятия.
5) перечень необходимых документов для участия в конкурсе:
- заявление в произвольной форме на имя генерального директора
РГП «Госэкспертиза»;
- послужной список по прилагаемой форме;
- копия удостоверения личности (вид на жительство);
- копия документа об образовании;
- копия документа, подтверждающий трудовую деятельность (в том числе сертификаты о прохождении семинаров по кадровому делопроизводству);
- копия документа о прохождении предварительного медицинского освидетельствования;
- резюме.
Действующие работники РГП «Госэкспертиза», желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) посредством Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы проектов на имя генерального директора РГП «Госэкспертиза».
Внешний конкурсный отбор осуществляется в случае если по итогам внутреннего отбора не определен кандидат на занятие вакантной должности.
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, профессионального уровня, а также документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.
Конкурс состоит из следующих этапов:
1) «19» сентября 2022 года – рассмотрение заявок кандидатов;
2) «20» сентября 2022 года – собеседование с кандидатами;
3) «21» сентября 2022 года – итоги конкурса.
Участники конкурса и кандидаты в части, их касающейся могут знакомиться с конкурсными документами, а также вправе обжаловать результаты конкурса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

БОС ЛАУАЗЫМҒА ҮМІТКЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ ТІЗІМІ

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК КАНДИДАТА
НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

_____________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии) ФОТО
(түрлі түсті/ цветное,
3х4)
_____________________________________________
лауазымы/должность, санаты/категория
(болған жағдайда/при наличии)
ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
1. Туған күні және жері/
Дата и место рождения
2. Ұлты (қалауы бойынша)/
Национальность (по желанию)
3. Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
4. Мамандығы бойынша біліктілігі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (болған жағдайда) /
Квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание (при наличии)
5. Шет тілдерін білуі/
Владение иностранными языками
6. Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары (болған жағдайда) /
Государственные награды, почетные звания (при наличии)
7. Дипломатиялық дәрежесі, әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені (болған жағдайда) /
Дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин (при наличии)
8. Жаза түрі, оны тағайындау күні мен негізі (болған жағдайда) /Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)
ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема босатылған/
увольнения

_____________________
ҮМІТКЕРДІҢ қолы/Подпись кандидата _______________
күні/дата